Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Επικρίσεις των πανεπιστημιακών για τα κονδύλια του ΕΣΠΑ


Την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας στα θέματα χρηματοδότησης της έρευνας από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, επικρίνει η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ
με αφορμή τα ερευνητικά προγράμματα ΘΑΛΗΣ και ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ. 

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες οι καθηγητές είχαν διαφωνήσει με τον υφυπουργό Παιδείας, Ιω. Πανάρετο, για την επανεξέταση των συμμετοχών στα συγκεκριμένα προγράμματα, που είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η περαίωση της διαδικασίας. 

Ειδικότερα, οι καθηγητές επισημαίνουν: «Δεδομένης της συνεχιζόμενης καθυστέρησης στις αξιολογήσεις των προτάσεων έρευνας «ΘΑΛΗ» και «ΑΡΧΙΜΗΔΗ», που έχουν υποβληθεί από την ελληνική πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, την έλλειψη διαφάνειας ως προς τις διαδικασίες που ακολουθούνται, καθώς και την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης για την επόμενη φάση υποβολής των συναφών προτάσεων, απαιτούμε από το ΥΠΔΒΜΘ: Να ενημερώσει άμεσα για θέματα που άπτονται της Διαδικασίας και της πορείας Αξιολόγησης προτάσεων ερευνών, που έχουν υποβληθεί στα έργα ΘΑΛΗΣ και ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου