Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Στραγγαλίζουν την Επιχειρηματικότητα με το νέο Επενδυτικό Νόμο.....

Το Σχέδιο Νόμου για τον Νέο Επενδυτικό νόμο αναρτήθηκε στο opengov.gr από τις 10 μέχρι την 24ή Δεκεμβρίου.. Θα αποτελεί την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για το νέο έτος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.. Κι αν δεχθούμε ότι ο νέος νόμος κάνει "ποδαρικό" για την Κυβέρνηση τότε, το έτος προμηνύεται δυσοίωνο...

Μέσα στις διατάξεις και τα άρθρα του αναφέρει σχετικά :

Άρθρο 9
Προϋποθέσεις Αξιολόγησης

1. Αναγκαίες προϋποθέσεις αξιολόγησης κάθε επενδυτικού σχεδίου, η μη πλήρωση των οποίων επιφέρει τον αποκλεισμό του, είναι :

α. Συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του επενδυτικού σχεδίου με τους όρους του παρόντος νόμου και  του κανονιστικού πλαισίου, που εκδίδεται σε εφαρμογή του.

β. Φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, για τη διαπίστωση της οποίας απαιτείται:

i. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
..........................................................

iii. η μη ύπαρξη εγγραφών στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από την "ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε."

Εδώ προκύπτουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τη χρησιμότητα και αναγκαιότητα της συγκεκριμένης παραγράφου για τη δίκαιη εφαρμογή του νόμου για όλους τους πολίτες...

Πρώτα, πρώτα δε γνωρίζει η Ελληνική Κυβέρνηση ότι πια στον "Τειρεσία αε" βρίσκεται σχεδόν ολόκληρος ο ελληνικός λαός; Υπάρχει σκοπιμότητα αποκλεισμού της πλειοψηφίας από την πολυπόθητη Ανάπτυξη ;

Ποιον εξυπηρετεί στην πράξη η εμπλοκή του "Τειρεσία" στον νέο επενδυτικό νόμο; Μήπως, τις Τράπεζες που θα έχουν τον πρώτο λόγο για τη "δήθεν" διασφάλιση των συμφερόντων τους;

και

Τέλος, είναι ή δεν είναι ο "Τειρεσίας αε" μια Ιδιωτική Επιχείρηση - όργανο των Τραπεζών; Με ποια συλλογιστική, λογική και ηθική υπόσταση εμπλέκεται το "μακρύ χέρι" των Τραπεζών, τόσο απροκάλυπτα, σε έναν Νόμο του Κράτους;

Όλοι αυτοί που είχαν την ατυχία να καταχωρηθούν στα αρχεία του "Τειρεσία" , παραμένουν στα αρχεία για δυσανάλογο χρόνο και αποκλείονται, αν και έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους και παρά τις "καλές" προθέσεις - προσπάθειες της υπουργού κ. Λ. Κατσέλη να μειώσει έως μηδενισμού τη χρονική αυτή διάρκεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου