Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Μνημόνιο συνεργασίας για εξάλειψη των greek statistics

Ανάμεσα στην ΕΣΛΤΑΤ, την ΤτΕ και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Μνημόνιο συνεργασίας, μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), για την κατάρτιση των δημοσιονομικών στατιστικών της χώρας, υπεγράφη στις 23 Δεκεμβρίου 2010.

Το μνημόνιο υπεγράφη στο πλαίσιο των υποχρεώσεων για την παροχή στοιχείων στα αρμόδια κοινοτικά όργανα και άλλους φορείς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση.............
της ΕΛΣΤΑΤ, το μνημόνιο αυτό είναι το πρώτο μιας σειράς ανάλογων μνημονίων, που συνάπτει η Ελληνική Στατιστική Αρχή με κρατικούς φορείς και αφορούν τις αρμοδιότητες των φορέων και την απαιτούμενη ανταλλαγή στατιστικών δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ τους, για την έγκυρη και έγκαιρη κατάρτιση των λογαριασμών- συμπεριλαμβανομένου του ελλείμματος και του χρέους- του τομέα της Γενικής Κυβέρνησης από την ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται οι συνθήκες για την παραγωγή συνεπών και ποιοτικών δημοσιονομικών στατιστικών στοιχείων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εθνική νομοθεσία.

Τα μνημόνια συνεργασίας αποτελούν μέρος των ενεργειών που έχει αναλάβει η ΕΛΣΤΑΤ, βάσει του σχεδίου στατιστικής δράσης που έχει συμφωνηθεί με τη Eurostat.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου