Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Εφαρμόστε το νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Έκκληση του υπουργείου Εργασίας προς τις τράπεζες

Τονίζοντας πως «η ρύθμιση των χρεών μπορεί πλέον να γίνει και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτών με αποφάσεις των αρμοδίων Ειρηνοδικείων», ο υφυπουργός Εργασίας, κ. Κεγκέρογλου σημείωσε ότι «τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν «να αναγνωρίσουν την πραγματικότητα που δημιουργεί η εφαρμογή του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και να στηρίξουν τις διαδικασίες της εξώδικης ρύθμισης. Πρωτίστως, γιατί αυτό εξυπηρετεί και το δικό τους συμφέρον».

Ο υφυπουργός Εργασίας κάλεσε επίσης «τα πιστωτικά ιδρύματα να επιταχύνουν τους ρυθμούς οργάνωσής τους και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εξώδικου συμβιβασμού, εξετάζοντας με θετική διάθεση και με βάση τις πραγματικές εισοδηματικές δυνατότητες των οφειλετών τις αιτήσεις ρύθμισης των χρεών που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν στο μέλλον».
«Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν μέσα από τις αιτήσεις και τον έλεγχο αυτών να πληροφορηθούν τη συνολική οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, τους κινδύνους και τις αδυναμίες εξυπηρέτησης των χρεών και να υιοθετήσουν ενόψει της προσφυγής του καταναλωτή στη Δικαιοσύνη ηπιότερες και ρεαλιστικότερες προσδοκίες», πρόσθεσε.

«Σύμφωνα με το ν. 3869/2010, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμών), εφόσον πιθανολογείται η ευδοκίμηση της αίτησης ρύθμισης», συμπλήρωσε ο κ. Κεγκέρογλου και υπενθύμισε πως το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να διευκολύνει τις προσπάθειες εξώδικης ρύθμισης και τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα πιστωτικά ιδρύματα και τους υπερχρεωμένους, θα παρατείνει την απαγόρευση πλειστηριασμών της πρώτης ή μοναδικής κατοικίας που λήγει την 3.2.2010 μέχρι και τον προσεχή Ιούνιο.

Καταλήγοντας, ο υφυπουργός σημείωσε πως «ο νέος νόμος δεν έχει χρονικούς περιορισμούς ως προς την εφαρμογή του. Όλοι οι καταναλωτές που βρίσκονται ή θα βρεθούν σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής μπορούν να επιδιώξουν την εξώδικη ρύθμιση των οφειλών τους και, εφόσον αυτή αποτύχει, να ζητήσουν τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών τους».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου