Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

Σχέδιο για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας της λίμνης Παμβώτιδος

Στόχος είναι με τις καθορισμένες ζώνες προστασίας να υπάρχει σεβασμός στις φυσικές διεργασίες και στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου του 2011 μπαίνει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας της λίμνης Παμβώτιδος ενός πολύ σημαντικού οικότοπου. 

Στο opengov.gr όσοι έχουν ενδιαφέρον (φορείς αλλά και πολίτες) θα μπορούν να εκθέσουν τις απόψεις τους για το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της Παμβώτιδος, το οποίο περικλείει διατάξεις προστασίας της φύσης αλλά και της οικιστικής περιοχής. Στο ίδιο Προεδρικό Διάταγμα χαρακτηρίζεται η ευρύτερη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδος ως περιοχή "Οικοανάπτυξης", η οποία θα υπόκειται σε ενεργό διαχείριση για τη διασφάλιση της διατήρησης των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και ειδών που διαθέτει. 

Με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος καθορίζονται οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες στη περιοχή:
Στη Ζώνη Α της λίμνης (Περιοχή Προστασίας της Φύσης) θα επιτρέπονται η επιστημονική έρευνα, οι δράσεις διαχείρισης, η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, η συντήρηση των έργων υποδομής και δικτύων, τα αντιπλημμυρικά έργα και η διευθέτηση της ροής υδάτων μετά από σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Υπηρεσίας Υδάτων και μετά από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, η ενίσχυση των ιχθυαποθεμάτων, τα υφιστάμενα έργα και οι δραστηριότητες στην υδάτινη έκταση της λίμνης, εφόσον ακολουθούν κανόνες ορθολογικής διαχείρισης, καθώς και οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της λίμνης.

Στη Ζώνη Α της χερσαίας παραλίμνιας περιοχής και του νησιού των Ιωαννίνων (Περιοχή Προστασίας της Φύσης) θα επιτρέπονται επιπλέον οι υποδομές επίσκεψης με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας, η μελισσοκομία, η βόσκηση και η δασοπονία για την ορθολογική διαχείριση των δασών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου