Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Ξεπέρασε το 18% η απορρόφηση του ΕΣΠΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, επιτεύχθηκαν και οι τρεις στόχοι που προβλέπονται από το Μηχανισμό Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας .
ΕΣΠΑΑπορρόφηση ύψους 18% του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ) πέτυχε το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά το 2010, υπερβαίνοντας το στόχο του Μηχανισμού Στήριξης, που προέβλεπε απορρόφηση πόρων, αντίστοιχη με ποσοστό 17,5% εντός του 2010.
 
Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2009 η απορρόφηση του ΕΣΠΑ άγγιζε σε ποσοστό μόλις το 2.93%. Ο στόχος του 17,5%, αντιστοιχεί σε εισροή κοινοτικών πόρων ύψους 2.75 δις € (τα 2,3 δισ. αφορούν δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ενώ τα 0,4 δισ. αφορούν δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 3.71 δις € για το έτος 2010. .............
 
Άλλος ένας στόχος που προβλέπεται στην εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας είναι η σύσταση και τήρηση στην Τράπεζα της Ελλάδας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών τίθεται από τις 3 Ιανουαρίου 2011 σε πλήρη λειτουργία ο Κεντρικός Λογαριασμός ΕΣΠΑ, μέσω του οποίου εκσυγχρονίζεται ουσιαστικά το σύστημα χρηματοδότησης των έργων του ΕΣΠΑ, εξασφαλίζεται η στοχευμένη και ταχεία χρηματοδότηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων με βάση την πρόοδο της υλοποίησής τους, καθώς και η απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις είσπραξη της αντίστοιχης κοινοτικής συνδρομής.
 
Με τη λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ επιτυγχάνεται, παράλληλα, και η πληροφόρηση για τις πραγματοποιούμενες πληρωμές των έργων σε πραγματικό χρόνο και επομένως η σαφής εικόνα της εξέλιξης των δαπανών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Εξέλιξη που θα συμβάλλει στην αποφυγή της πρόωρης χρηματοδότησης των έργων σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο διενέργειας των πληρωμών και των δυσμενών συνεπειών για το δημόσιο (αδικαιολόγητη δέσμευση πόρων, επιβάρυνση του δημοσίου με τόκους κλπ).
 
Ο τρίτος στόχος που προβλέπεται στην εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης αφορά την υποβολή σε ετήσια βάση δέκα μεγάλων έργων (δηλαδή έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 50 εκ. € το καθένα) στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό, δέκα μεγάλα έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013, συνολικού προϋπολογισμού 4,65 δις € καταχωρήθηκαν στο Κοινό Πληροφοριακό Σύστημα Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. και βρίσκονται ήδη σε κατάσταση αποδοχής. Πρόκειται για σημαντικά έργα υποδομής που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της ηπειρωτικής Ελλάδας και θα συμβάλλουν σημαντικά στην τόνωση της αγοράς, στην ασφάλεια των μεταφορών και την προστασία του περιβάλλοντος.
 
Με αφορμή τις προαναφερόμενες εξελίξεις, ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, δήλωσε μεταξύ άλλων πως «για το νέος έτος έχουμε θέσει ως στόχο τον διπλασιασμό της απορρόφησης του ΕΣΠΑ, σε ποσοστό πάνω από 35%, και είμαι σίγουρος ότι και αυτό τον στόχο θα τον πετύχουμε.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου