Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Συγχωνεύονται 3 οργανισμοί του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Οι σχετικές προτάσεις του κ. Σκανδαλίδη εγκρίθηκαν από την διυπουργική επιτροπή και θα συζητηθούν στο υπουργικό συμβούλιο.


«ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΘ.Ο.ΑΓ.Ε.Π. - ΔΗΜΗΤΡΑ), είναι το όνομα του υπό ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο περιγράφεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης με τις διοικήσεις των ενδιαφερόμενων νομικών προσώπων και τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Με την σχετική νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την οποία ο υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης ενημέρωσε την διϋπουργική επιτροπή που συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Θεόδωρου Πάγκαλου, συνενώνονται τα κάτωθι εποπτευόμενα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικά πρόσωπα:

1. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ", 2. Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ" (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), 3. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.).

Με τον υπό ίδρυση Οργανισμό επιδιώκεται η ενοποίηση όλων των φορέων που παρέχουν επιστημονική υποστήριξη στους Έλληνες αγρότες, ώστε ο νέος Οργανισμός να αποτελέσει κύριο εργαλείο αγροτικής ανάπτυξης της Χώρας.

Σε ότι αφορά την έρευνα στον αγροτικό τομέα αυτή συγκεντρώνεται σε 14 ισχυρά θεματικά ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, ενώ μέχρι τώρα αυτή ήταν κατακερματισμένη σε 56 διάσπαρτες και υποστελεχωμένες μονάδες, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου

Επίσης η εκπαίδευση παραμένει αποκεντρωμένη, αλλά διαρθρώνεται διοικητικά σε 6 περιφερειακές διοικήσεις. Παράλληλα, αναβαθμίζονται οι τέσσερεις Γεωργικές Σχολές, οι οποίες αποκτούν σύγχρονα προγράμματα σπουδών, ενώ αξιοποιούνται αποτελεσματικότερα οι κάθετες μονάδες που λειτουργούν στο πλαίσιο τους.

Σε ότι αφορά την πιστοποίηση και επωνυμία των προϊόντων, αυτή θα καθορίζεται με κανόνες από το κέντρο, ενώ η εφαρμογή θα υλοποιείται από τα αιρετά Περιφερειακά Συμβούλια.

Ο νέος Οργανισμός θα διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Του Οργανισμού προΐσταται ο πρόεδρος ενώ προβλέπεται επίσης ως ανώτερος υπηρεσιακός προϊστάμενος ο Διευθύνων Σύμβουλος. Ταυτόχρονα για την αποτελεσματικότερη επιστημονική τεκμηρίωση του έργου του Οργανισμού προβλέπεται η λειτουργία Επιστημονικού Συμβουλίου.

Παράλληλα θα καταγραφεί και θα αξιοποιηθεί η περιουσία και οι υποδομές των υπό συνένωση φορέων, ενώ το υπηρετούν προσωπικό θα αξιοποιηθεί ορθολογικότερα "με σεβασμό στο υπηρεσιακό αντικείμενο και τα ειδικά προσόντα των υπαλλήλων", όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου